ZBIRNA IZBORNA LISTA ZA IZBOR ODBORNIKA U SO TUZI

LISTA PËRMBLEDHËSE ZGJEDHORE PËR ZGJEDHJE TË KËSHILLTARËVE NË KK TË TUZIT

Attachments

Name Size Type
Zbirna izborna lista / Lista përmbledhëse zgjedhore 39.50 Kb docx
14/02/2019