Zapisnik o radu OIK Tuzi za utvrdjivanje privremenih rezultata za Predsjedničke izbore-Procesverbal mbi punën e KKZ të Tuzit për përcaktimin e rezultateve të përkohshme për Zgjedhjet presidenciale