Zapisnik o radu OIK Tuzi za utvrđivanje privremenih rezultata za izbor poslanika u Skupštini Crne Gore – Procesverbal mbi punën e KKZ të Tuzit për përcaktimin e rezultateve të përkohshme për zgjedhjen e deputetëve në Kuvendin e Malit të Zi

Attachments

Name Size Type
Zapisnik - Procesverbal 1.55 Mb pdf