Zaključak za opunomocenog predstavnika SNP-Konkludim per perfaqesuesin e autorizuar PSP