Zaključak za opunomocenog predstavnika Demokrate-Konkludim per perfaqesuesin e autorizuar Demokratet