Rješenje o proglašenju izborne liste „Albanska koalicija – Zajedno (DP – Forca)” – Aktvendim mbi shpalljen e listës zgjedhore „Koalicioni shqiptar – Bashkë (PD – Forca)”