Rješenje o imenovanju predsjednika i zamjenika biračkih odbora

Aktvendim mbi emërimin e kryetarëve dhe zëvendësve të këshillave zgjedhor

06/02/2019