OIK Tuzi izvršiće žrijebanje predsjednika biračkih odbora za biračka mjesta – KKZ i Tuzit me anë të hedhjes së shortit do të përcaktojë kryetarët e këshillave zgjedhor për vendvotime

Attachments

Name Size Type
Obavjestenje - Njoftim 3.91 Mb pdf