OIK Tuzi izvršiće žrijebanje predsjednika biračkih odbora za biračka mjesta – KKZ i Tuzit me anë të hedhjes së shortit do të përcaktojë kryetarët e këshillave zgjedhor për vendvotime