Odluka o raspisivanju izbora za odbornike u SO Tuzi

Na osnovu člana 95 stav 1 tačka 10 Ustava Crne Gore („Sl. list CG”, br. 1/07 i 38/13). članova 14, 15 i 105 Zakona o izboru odbornika i poslanika („Sl. list RCG“, br. 04/98, 05/98, 17/98, 14/00, 18/00, 09/01, 41/02, 46/02, 45/04, 48/06, 56/06 i „Sl. list CG”, br. 46/11, 14/14, 47/14, 12/16, 60/17, 10/18), člana 36 stav 1 Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl. list CG”, broj 02/18), člana 38a Zakona o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore, („S1. list CG“, br. 54/11, 26/12, 27/13, 62/13, 12/14, 3/16 i 31/17) i Odluke o skraćenju mandata odbornika/ca u Skupštini opštine u okviru Glavnog grada – Tuzi („Sl. list CG-opštinski propisi”, broj 43/18), donosim

ODLUKU
O RASPISIVANjU IZBORA ZA ODBORNIKE U SKUPŠTINI OPŠTINE TUZI

1. Raspisujem izbore za odbornike u Skupštini opštine Tuzi.
2. Izbori će biti održani 03. marta 2019. godine.
3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljena u „Službenom listu Crne Gore” i u „Službenom listu Crne Gore – opštinski propisi”.

Broj: 01-1714/2018
Podgorica, 29.11.2018. godine

Predsjednik Crne Gore,
Milo Đukanović, s.r.

Attachments

Name Size Type
Odluka o raspisivanju izbora za odbornike u SO Tuzi 121.24 Kb pdf
29/11/2018