Obavjestenje o primopredaji izbornog materijala-Njoftim mbi pranim-dorezimin e materialit zgjedhor