IZVJEŠTAJ O ŽRIJEBANJU PREDSJEDNIKA BIRAČKIH ODBORA ZA PARLAMENTARNE IZBORE KOJI ĆE SE ODRŽATI 11. juna 2023.godine – RAPORT MBI HEDHJEN E SHORTIT TË KRYETARËVE TË KËSHILLAVE ZGJEDHOR PËR ZGJEDHJET PARLAMENTARE TË CILAT DO TË MBAHEN MË 11 qershor 2023