Izvještaj o žrijebanju predsjednika biračkih odbora – Raport mbi hedhjen e shortit të kryetarëve të këshillave zgjedhor