Izvještaj o privremenim rezultatima glasanja za izbor odbornika u Opštini Tuzi – Raport mbi rezultatet e përkohshme të zgjedhjeve për zgjedhje të këshilltarëve në Komunën e Tuzit