Izvještaj o radu OIK Tuzi za utvrdjivanje privremenih rezultata za Parlamentarne izbore-Raport mbi punën e KKZ të Tuzit për përcaktimin e rezultateve të përkohshme mbi Zgjedhjet parlamentare