Izvještaj o radu OIK Tuzi za utvrdjivanje privremenih rezultata za II krug Predsjedničkih izbora-Raport mbi punën e KKZ të Tuzit për përcaktimin e rezultateve të përkohshme mbi gjiron e II të Zgjedhjeve presidenciale