Izvjestaj sa zrijebanja predsjednika BO – Raporti mbi hedhjen e shortit të kryetarëve të KZ