Za odbornike u SO

Rješenje o imenovanju člana stalnog sastava biračkih odbora

Aktvendim mbi emërimin e anëtarëve të përbërjes së përhershme të këshillave zgjedhor
01/02/2019

Formulari PB1 për dhënien e nënshkrimit të zgjedhësit për përkrahje të listës zgjedhore për zgjedhje të këshilltarëve në kuvendin e komunës

01/02/2019

Kalendar izbornih aktivnosti

Odluka o raspisivanju izbora za odbornike u SO Tuzi

Na osnovu člana 95 stav 1 tačka 10 Ustava Crne Gore („Sl. list CG”, br. 1/07 i 38/13). članova 14, 15 i 105 Zakona o izboru odbornika i poslanika („Sl. list RCG“, br. 04/98, 05/98, 17/98, 14/00, 18/00, 09/01, 41/02, 46/02, 45/04, [...]
29/11/2018

Odluka o imenovanju Opštinske izborne komisije Tuzi

12/11/2018