Za odbornike u SO

Izvještaj na osnovu konačnih rezultata sa brojem mandata

Raport në bazë të rezultateve përfundimtare me numër të mandateve
12/03/2019

Zapisnik o radu Opštinske izborne komisije Tuzi za utvrđivanje konačnih rezultata izbora odbornika na biračkim mjestima u opštini Tuzi

Procesverbal mbi punën e Komisionit komunal zgjedhor të Tuzit për përcaktimin e rezultateve përfundimtare të zgjedhjeve të këshilltarëve në vendvotime në komunën e Tuzit
07/03/2019

Izvještaj o rezultatima glasanja za izbor odbornika u Opštini Tuzi

Raport mbi rezultatet e zgjedhjeve për zgjedhje të këshilltarëve në Komunën e Tuzit
07/03/2019

Zapisnik o radu Opštinske izborne komisije Tuzi za utvrđivanje privremenih rezultata izbora odbornika na biračkim mjestima u opštini Tuzi

Procesverbal mbi punën e Komisionit komunal zgjedhor të Tuzit për përcaktimin e rezultateve të përkohshme të zgjedhjeve të këshilltarëve në vendvotime në komunën e Tuzit
06/03/2019

Izvještaj o rezultatima glasanja za izbor odbornika u opštini Tuzi – Raport mbi rezultatet e zgjedhjeve për zgjedhje të këshilltarëve në komunën e Tuzit

06/03/2019

Obavještenje o primopredaji izbornog materijala

Njoftim mbi pranim-dorëzimin e materialit zgjedhor
27/02/2019

Call center 19820

Uoči izbora za odbornike u Skupštini opštine Tuzi, koji će se održati 03.marta 2019. godine, Ministarstvo unutrašnjih poslova oformilo je „Call-centar“ sa jedinstvenim brojem 19820. Pozivanjem ovog broja i saopštavanjem ličnih podataka (ime i prezime, datum rođenja i ime roditelja) ili [...]

Doracak për trajnimin e këshillave zgjedhor

Priručnik za edukaciju biračkih odbora

Obavještenje za biračke odbore / Njoftim për këshilla zgjedhor

O b a v j e š t e n j e Opštinska izborna komisija Tuzi nastavlja sa obukom o procedurama za rad biračkih odbora. Pozivaju se predsjednici i članovi biračkih odbora kao i njihovi zamjenici da u utorak 26.02.2019.god.sa početkom [...]
25/02/2019