Za odbornike u SO

Obavještenje o primopredaji izbornog materijala

Njoftim mbi pranim-dorëzimin e materialit zgjedhor
27/02/2019

Call center 19820

Uoči izbora za odbornike u Skupštini opštine Tuzi, koji će se održati 03.marta 2019. godine, Ministarstvo unutrašnjih poslova oformilo je „Call-centar“ sa jedinstvenim brojem 19820. Pozivanjem ovog broja i saopštavanjem ličnih podataka (ime i prezime, datum rođenja i ime roditelja) ili [...]

Doracak për trajnimin e këshillave zgjedhor

Priručnik za edukaciju biračkih odbora

Obavještenje za biračke odbore / Njoftim për këshilla zgjedhor

O b a v j e š t e n j e Opštinska izborna komisija Tuzi nastavlja sa obukom o procedurama za rad biračkih odbora. Pozivaju se predsjednici i članovi biračkih odbora kao i njihovi zamjenici da u utorak 26.02.2019.god.sa početkom [...]
25/02/2019

Rješenje MUP-a o zaključenju biračkog spiska

Aktvendim i MPB mbi përmbylljen e regjistrit zgjedhor
25/02/2019

ZBIRNA IZBORNA LISTA ZA IZBOR ODBORNIKA U SO TUZI

LISTA PËRMBLEDHËSE ZGJEDHORE PËR ZGJEDHJE TË KËSHILLTARËVE NË KK TË TUZIT
14/02/2019

Izvještaj sa žrijebanja izbornih lista za zbirnu izbornu listu Tuzi

Raport nga hedhja e shortit të listave zgjedhore për listën përmbledhëse zgjedhore
14/02/2019

Obavještenje o žrijebanju za redosljed izbornih lista na zbirnoj izbornoj listi / Njoftim mbi hedhjen e shortit për renditje të listave zgjedhore në listën përmbledhëse zgjedhore

OBAVJEŠTENJE NJOFTIM Shodno članu 49 stav 2 Zakona o izboru odbornika i poslanika (“Službeni list RCG”, brroj 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02, i 48/06 i “Službeni list CG”,broj 46/11, 14/14, 47/14 I 12/16) Opštinska izborna komisije Tuzi utvrdiće žrijebanjem redosljed na [...]
11/02/2019

Izvještaj sa žrijebanja biračkih odbora

Raport nga hedhja e shortit të vendvotimeve
11/02/2019