Zapisnik sa II sjednice OIK / Procesverbal nga seanca e II e KKZ

06/02/2023

Zapisnik sa I sjednice OIK / Procesverbal nga seanca e I e KKZ

06/02/2023

Zaključak o otklanjanju nedostataka Izborne liste / Konkludim mbi shmangien e mangësive të Listës zgjedhore

06/02/2023

Zaključak o ispunjenju uslova za određivanje predstavnika izborne liste „SPP – Za buduće generacije” u prošireni sastav OIKa / Konkludim mbi përmbushjen e kushteve për përcaktimin e përfaqësuesve të listës zgjedhore „PDP – Për gjeneratat e ardhshme” në përbërjen e zgjeruar të KKZ

03/02/2023

Rješenje o utvrđivanju i proglašenju izborne liste „SPP – Za buduće generacije” / Aktvendim mbi përcaktimin dhe shpalljen e listës zgjedhore „PDP – Për gjeneratat e ardhshme”

03/02/2023

Formular PB1 za davanje potpisa podrške – Formulari PB1 për dhenien e nënshkrimit të përkrahjes

25/01/2023

Obavještenje za utvrđivanje izborne liste za izbor odbornika – Njoftim për përcaktimin e listës zgjedhore për zgjedhje të këshilltarëve

Obavještenje Za utvrđivanje izborne liste za izbor odbornika potrebno je da ista bude podržana sa najmanje 0,8% birača od broja birača u izbornoj jedinici, računajući prema podacima o broju birača sa izbora koji su prethodili odluci u raspisivanju izbora, što računajući broj upisanih [...]
16/01/2023

KALENDARI ZGJEDHOR

KALENDARI ZGJEDHOR PËR ZBATIMIN E VEPRIMEVE ZGJEDHORE PËR ZGJEDHJE TË CILAT DO TË MBAHEN MË 05.03.2023
11/01/2023

IZBORNI KALENDAR

IZBORNI KALENDAR ZA SPROVOĐENJE IZBORNIH RADNJI ZA IZBORE KOJI ĆE SE ODRŽATI 5.marta 2023. godine
11/01/2023