Izvještaj o žrijebanju predsjednika biračkih odbora – Raport mbi hedhjen e shortit të kryetarëve të këshillave zgjedhor

18/02/2023

RJEŠENJE O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA – AKTVENDIM MBI PËRCAKTIMIN E VENDVOTIMEVE

17/02/2023

OBAVJEŠTENJE / NJOFTIM

OBAVJEŠTENJE / NJOFTIM   Shodno članu 35 stav 2 Zakona o izboru odbornika i poslanika („Službeni list RCG”, br.04/98, 05/98, 17/98, 14/00, 09/01, 41/02, 46/02, 48/06 i „Službeni list CG”.broj 46/11,14/14, 47/14, 12/16, 60/17, 10/18 i 109/20), Opštinska izborna komisija Tuzi izvršiće žrijebanje [...]
16/02/2023

Rjesenje za članove i njihove zamjenike u stalni sastav biračkih odbora – Aktvendim për anëtarë dhe zëvendës të tyre në përbërjen e përhershme të këshillave zgjedhor

16/02/2023

Rješenje za predsjednike i njihove zamjenike u stalni sastav biračkih odbora – Aktvendim për kryetarë dhe zëvendës të tyre në përbërjen e përhershme të këshillave zgjedhor

16/02/2023

Zaključak za opunomocenog predstavnika Albanski forum-Konkludim per perfaqesuesin e autorizuar Forumi shqiptar

15/02/2023

Zaključak za opunomocenog predstavnika Demokrate-Konkludim per perfaqesuesin e autorizuar Demokratet

15/02/2023

Zaključak za opunomocenog predstavnika Pravim putem-Konkludim per perfaqesuesin e autorizuar Rruges se drejte

15/02/2023

Zaključak za opunomocenog predstavnika SNP-Konkludim per perfaqesuesin e autorizuar PSP

15/02/2023

Zaključak za opunomocenog predstavnika DP-Forca-Konkludim per perfaqesuesin e autorizuar PD-Forca

15/02/2023