Formular PB1 za davanje potpisa podrške – Formulari PB1 për dhenien e nënshkrimit të përkrahjes

25/01/2023

Obavještenje za utvrđivanje izborne liste za izbor odbornika – Njoftim për përcaktimin e listës zgjedhore për zgjedhje të këshilltarëve

Obavještenje Za utvrđivanje izborne liste za izbor odbornika potrebno je da ista bude podržana sa najmanje 0,8% birača od broja birača u izbornoj jedinici, računajući prema podacima o broju birača sa izbora koji su prethodili odluci u raspisivanju izbora, što računajući broj upisanih [...]
16/01/2023

KALENDARI ZGJEDHOR

KALENDARI ZGJEDHOR PËR ZBATIMIN E VEPRIMEVE ZGJEDHORE PËR ZGJEDHJE TË CILAT DO TË MBAHEN MË 05.03.2023
11/01/2023

IZBORNI KALENDAR

IZBORNI KALENDAR ZA SPROVOĐENJE IZBORNIH RADNJI ZA IZBORE KOJI ĆE SE ODRŽATI 5.marta 2023. godine
11/01/2023