Za odbornike u SO

Izvještaj o radu OIK Tuzi za utvrdjivanje privremenih rezultata za Predsjedničke izbore-Raport mbi punën e KKZ të Tuzit për përcaktimin e rezultateve të përkohshme për Zgjedhjet presidenciale

20/03/2023

Zapisnik o radu OIK Tuzi za utvrdjivanje privremenih rezultata za Predsjedničke izbore-Procesverbal mbi punën e KKZ të Tuzit për përcaktimin e rezultateve të përkohshme për Zgjedhjet presidenciale

20/03/2023

OBAVJEŠTENJE – NJOFTIM

15/03/2023

Izvjestaj o utvrdjivanju konacnih rezultata sa lokalnih izbora – Raport mbi percaktimin e rezultateve perfundimtare nga zgjedhjet lokale

11/03/2023

Izvještaj o privremenim rezultatima glasanja za izbor odbornika u Opštini Tuzi – Raport mbi rezultatet e përkohshme të zgjedhjeve për zgjedhje të këshilltarëve në Komunën e Tuzit

06/03/2023

Zapisnik o radu Opštinske izborne komisije Tuzi za utvrđivanje privremenih rezultata izbora odbornika na biračkim mjestima u opštini Tuzi – Procesverbal mbi punën e Komisionit komunal zgjedhor të Tuzit për përcaktimin e rezultateve të përkohshme të zgjedhjeve të këshilltarëve në vendvotime në komunën e Tuzit

06/03/2023

Obavjestenje o primopredaji izbornog materijala-Njoftim mbi pranim-dorezimin e materialit zgjedhor

01/03/2023

Mišljenje DIK po pitanju birača kojima je istekao rok važenja ličnih dokumenata

01/03/2023

RASPORED ODRŽAVANJA EDUKACIJE BIRAČKIH ODBORA – ORARI I MBAJTJES SË TRAJNIMIT PËR KËSHILLA ZGJEDHOR

24/02/2023

Rješenje o zaključenju biračkog spiska – Aktvendim mbi përmbylljen e regjistrit zgjedhor

23/02/2023