Izbori

Formular PB1 za davanje potpisa podrške – Formulari PB1 për dhenien e nënshkrimit të përkrahjes

25/01/2023

Obavještenje za utvrđivanje izborne liste za izbor odbornika – Njoftim për përcaktimin e listës zgjedhore për zgjedhje të këshilltarëve

Obavještenje Za utvrđivanje izborne liste za izbor odbornika potrebno je da ista bude podržana sa najmanje 0,8% birača od broja birača u izbornoj jedinici, računajući prema podacima o broju birača sa izbora koji su prethodili odluci u raspisivanju izbora, što računajući broj upisanih [...]
16/01/2023

KALENDARI ZGJEDHOR

KALENDARI ZGJEDHOR PËR ZBATIMIN E VEPRIMEVE ZGJEDHORE PËR ZGJEDHJE TË CILAT DO TË MBAHEN MË 05.03.2023
11/01/2023

IZBORNI KALENDAR

IZBORNI KALENDAR ZA SPROVOĐENJE IZBORNIH RADNJI ZA IZBORE KOJI ĆE SE ODRŽATI 5.marta 2023. godine
11/01/2023

Izvjestaj o utvrdjivanju konacnih rezultata – Raport mbi percaktimin e rezultateve perfundimtare

Zapisnik o utvrdjivanju konacnih rezultata – Procesverbal mbi percaktimin e rezultateve perfundimtare

Izvještaj o rezultatima glasanja za izbor poslanika u Skupštini Crne Gore – Raport mbi rezultatet për zgjedhjen e deputetëve në Kuvendin e Malit të Zi

Zapisnik o radu OIK Tuzi za utvrđivanje privremenih rezultata za izbor poslanika u Skupštini Crne Gore – Procesverbal mbi punën e KKZ të Tuzit për përcaktimin e rezultateve të përkohshme për zgjedhjen e deputetëve në Kuvendin e Malit të Zi

Obavjestenje – Njoftim

O B A V J E Š  T E N J E N J O F T I M   Shodno članu 75 stav 3 Zakona o izboru odbornika i poslanika (“Službeni list RCG”, br. 04/98, 05/98, 17/98, 14/00, 18/00, 73/00, 9/01, 41/02, [...]

Izvjestaj o zrijebanju BO – Raport nga hedhja e shortit te KZ