Formulari PB1 për dhënien e nënshkrimit të zgjedhësit për përkrahje të listës zgjedhore për zgjedhje të këshilltarëve në kuvendin e komunës