Izbori za odbornike u SO

Lista kandidata za odbornike u novi saziv Skupštine opštine Tuzi

Lista e kandidatëve për këshilltarë në përbërjen e re të Kuvendit të komunës së Tuzit
12/03/2019

Izvještaj na osnovu konačnih rezultata sa brojem mandata

Raport në bazë të rezultateve përfundimtare me numër të mandateve
12/03/2019

Zapisnik o radu Opštinske izborne komisije Tuzi za utvrđivanje konačnih rezultata izbora odbornika na biračkim mjestima u opštini Tuzi

Procesverbal mbi punën e Komisionit komunal zgjedhor të Tuzit për përcaktimin e rezultateve përfundimtare të zgjedhjeve të këshilltarëve në vendvotime në komunën e Tuzit
07/03/2019

Izvještaj o rezultatima glasanja za izbor odbornika u Opštini Tuzi

Raport mbi rezultatet e zgjedhjeve për zgjedhje të këshilltarëve në Komunën e Tuzit
07/03/2019

Zapisnik o radu Opštinske izborne komisije Tuzi za utvrđivanje privremenih rezultata izbora odbornika na biračkim mjestima u opštini Tuzi

Procesverbal mbi punën e Komisionit komunal zgjedhor të Tuzit për përcaktimin e rezultateve të përkohshme të zgjedhjeve të këshilltarëve në vendvotime në komunën e Tuzit
06/03/2019

Izvještaj o rezultatima glasanja za izbor odbornika u opštini Tuzi – Raport mbi rezultatet e zgjedhjeve për zgjedhje të këshilltarëve në komunën e Tuzit

06/03/2019