AKTVENDIM MBI PËRCAKTIMIN E VENDVOTIMEVE PËR ZGJEDHJE QË DO TË MBAHEN MË 30 gusht 2020