Obavještenje za utvrđivanje izborne liste za izbor odbornika – Njoftim për përcaktimin e listës zgjedhore për zgjedhje të këshilltarëve

Obavještenje Za utvrđivanje izborne liste za izbor odbornika potrebno je da ista bude podržana sa najmanje 0,8% birača od broja birača u izbornoj jedinici, računajući prema podacima o broju birača sa izbora koji su prethodili odluci u raspisivanju izbora, što računajući broj upisanih [...]
16/01/2023

KALENDARI ZGJEDHOR

KALENDARI ZGJEDHOR PËR ZBATIMIN E VEPRIMEVE ZGJEDHORE PËR ZGJEDHJE TË CILAT DO TË MBAHEN MË 05.03.2023
11/01/2023