Zaključak o ispunjenju uslova za određivanje predstavnika u prošireni sastav- Konkludim mbi përmbushjen e kushteve për përcaktimin e përfaqësuesve në përbërje të zgjeruar