Obavještenje o primopredaji izbornog materijala / Njoftim mbi pranim-dorëzimin e materialit zgjedhor