Sastav Komisije / Përbërja e Komisionit

Štjefan UJKIĆ, predsjednik
Danijela NIKČEVIĆ, zamjenica predsjednika
Edmond UJKAJ, sekretar Komisije

Članovi i zamjenici:
1. Enisa NIKOVIĆ, članica
Beqir GJOKAJ, zamjenik članice
2. Ajla TURUSKOVIĆ, članica
Aida DUKOVIĆ, zamjenica članice
3. Robert CAMAJ, član
Velbona SINISHTAJ, zamjenica člana
4. Leon BERIŠAJ, član
Ilir CAMAJ, zamjenik člana

Odluka o imenovanju Opštinske izborne komisije Tuzi


Përbërja e Komisionit

Shtjefan UJKIQ, kryetar
Danijella NIKÇEVIQ, zëvendëskryetarja
Edmond UJKAJ, sekretar i Komisionit

Anëtarët dhe zëvendësit:
1. Enisa NIKOVIQ, anëtare
Beqir GJOKAJ, zëvendës anëtar
2. Ajlla TURUSKOVIQ, anëtare
Aida DUKOVIQ, zëvendës anëtare
3. Robert CAMAJ, anëtar
Valbona SINISHTAJ, zëvendës anëtare
4. Leon BERISHAJ, anëtar
Ilir CAMAJ, zëvendës anëtar