Sastav Komisije / Përbërja e Komisionit

Sastav Komisije

Štjefan UJKIĆ, predsjednik

Danijela NIKČEVIĆ, zamjenica predsjednika

Edmond UJKAJ, sekretar Komisije

 

Članovi i zamjenici:

Enisa NIKOVIĆ, članica

Beqir GJOKAJ, zamjenik članice

Ajla TURUSKOVIĆ, članica

Aida DUKOVIĆ, zamjenica članice

Robert CAMAJ, član

Velbona SINISHTAJ, zamjenica člana

Leon BERIŠAJ, član

Ilir CAMAJ, zamjenik člana


Përbërja e Komisionit

Shtjefan UJKIQ, kryetar

Danijella NIKÇEVIQ, zëvendëskryetarja

Edmond UJKAJ, sekretar i Komisionit

 

Anëtarët dhe zëvendësit:

Enisa NIKOVIQ, anëtare

Beqir GJOKAJ, zëvendës anëtar

Ajlla TURUSKOVIQ, anëtare

Aida DUKOVIQ, zëvendës anëtare

Robert CAMAJ, anëtar

Valbona SINISHTAJ, zëvendës anëtare

Leon BERISHAJ, anëtar

Ilir CAMAJ, zëvendës anëtar