Lista kandidata za odbornike u novi saziv Skupštine opštine Tuzi – Lista e kandidatëve për këshilltarë në përbërjen e re të Kuvendit të komunës së Tuzit