Izvještaj sa žrijebanja izbornih lista za zbirnu izbornu listu Tuzi/ Raport nga hedhja e shortit të listave zgjedhore për listën përmbledhëse zgjedhore

Attachments

Name Size Type
Izvještaj / Raporti 3.83 Mb pdf