Izvještaj sa žrijebanja biračkih odbora / Raport nga hedhja e shortit të vendvotimeve